Πώς μοιάζει η επαγγελματική μου ζωή!

Πώς μοιάζει η επαγγελματική μου ζωή!

Έχοντας περισσότερη όρεξη από ποτέ για να ξαναγίνω ένας ενεργός YouTuber, ξεκίνησα με ένα πρώτο βίντεο-εισαγωγή στην επαγγελματική πλευρά της ζωής μου. Στο βίντεο εξηγώ με τι ασχολούμαι, ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον και πώς σκέφτομαι να οργανώσω το κανάλι μου με βάση την ιστοσελίδα που διατηρώ για πάνω από 10 χρόνια.

Enjoying these posts? Subscribe for more

Subscribe now
Already have an account? Sign in
You've successfully subscribed to Jim Makos.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.